obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych)
I. Wprowadzenie.
Bezpieczeństwo oraz prywatność danych Użytkowników Łukasz Wróbel Świat Masażu jest jednym z naszych nadrzędnych celów. Łukasz Wróbel Świat Masażu podejmuje wszelkie starania, w celu zagwarantowania, aby powierzone nam dane i informacje były chronione przed nieuprawnionym dostępem oraz były przetwarzane zgodnie z prawem.
Niniejsza polityka prywatności należy stosować do wszystkich sytuacji, w których Łukasz Wróbel Świat Masażu jest administratorem danych osobowych oraz przetwarza dane osobowe. Powyższe stosuje się zarówno do przypadków, w których Łukasz Wróbel Świat Masażu przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i do przypadków, w których dane osobowe Marta Szaniawska Świat Masażu pozyskała z innych źródeł.
II. Administrator danych.
Administratorem danych osobowych jest:
Łukasz Wróbel Fizjoelite (Świat Masażu) z siedzibą  przy ul.Kościuszki 153, 40-524 Katowice, REGON 242953244, NIP 6342608009
III. Informacje o plikach cookies.
Ciasteczka czyli pliki “cookies” są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą to celów badania statystyk popularności naszej strony. Co pomaga nam określić jakie elementy możemy poprawić na stronie aby była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookies można usunąć i wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy link do filmiku który pomaga zrozumieć czym są pliki cookies.
1. Rodzaje wykorzystywanych cookies.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies
3. Cele w jakich wykorzystywane są cookies.
3a. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a). Konfiguracji serwisu
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
c) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
4. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
c) Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
d) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
* youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
* zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
* Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
* Gemius Traffic (administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie)
e) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społeczności0wych:
* twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
* plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
* Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
6. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
IV. Przetwarzanie danych osobowych.
Łukasz Świat Masażu przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
1. wykonywania czynności adekwatnie do udzielonej zgody, przykładowo w celach marketingowych. W przypadku osoby małoletniej, przesłanie informacji marketingowych może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez jej rodzica lub opiekuna prawnego.
2. wykonywania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem, rozwiązaniem umowy.
3. wykonywanie czynności w interesie publicznym
4. wykonywaniem czynności związanych z realizacją obowiązku prawnego. Łukasz Wróbel Świat Masażu jest zobowiązane do wykonywania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo. Marta Szaniawska Świat Masażu jest uprawniony do przetwarzania danych także w celu wykonania zaleceń, obowiązków, rekomendacji wydanych przez instytucje nadzorujące działalność Łukasz Wróbel Świat Masażu
5. analizy statystycznej, zarządczej, ekonomicznej. Łukasz Wróbel Świat Masażu zobowiązana jest do przestrzegania rekomendacji wydanych przez organy nadzorujące działalność Łukasz Wróbel Świat Masażu
6. komunikowania się przez strony internetowe, utrzymywania stron internetowych, wyświetlania stron internetowych.
7. wykonywanie czynności w celach marketingowych
* przesyłanie, przekazywanie, wyświetlanie informacji handlowych, w tym na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej,
* przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem operatora pocztowego,
* geolokalizację urządzeń elektronicznych, w celu przesyłania informacji handlowych. Przez informacje handlowe należy rozumieć – oferty handlowe, propozycje nabycia usługi lub produktu, wszelkie formy reklamy. Informacje handlowe mogą także dotyczyć promocji produktów, usług lub wizerunku. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika.
8. wykonywanie czynności w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Łukasz Wróbel Świat Masażu a w szczególności: obrony oraz dochodzenia roszczeń przysługujących Łukasz Wróbel Świat Masażu
V. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.
1. Łukasz Wróbel Świat Masażu przetwarza dane związane z:
a) danymi transakcyjnymi – w celu realizacji i identyfikacji transakcji,
b) weryfikacją i identyfikacją Użytkownika,
Okres przetwarzania danych.
2. Łukasz Wróbel Świat Masażu będzie przetwarzał dane:
a) w przypadku zawarcia umowy – przez niezbędny do jej wykonania. Po wygaśnięciu umowy są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat, chyba że przepis prawa przewiduje krótszy okres.
b) w przypadku wydania orzeczenia sądowego – przez okres do 10 lat od dnia, kiedy orzeczenie to stało się prawomocne.
c) w przypadku wyrażenie zgody przez Użytkownika – nie później niż do chwili odwołania tej zgody.
Prawa przysługujące Użytkownikowi i sposób ich realizacji.
Użytkownik ma prawo żądania od Łukasz Wróbel Świat Masażu dostępu do swoich danych osobowych, w tym do ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia.
3. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w stosunku do przetwarzanych danych.
4. Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych oraz uzyskania kopii danych.
VI. Postanowienia końcowe.
Użytkownicy, których dane osobowe przetwarza Łukasz Wróbel Świat Masażu mają także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).